ჩვენს შესახებ

კომპანია ''უნივერსალ მასტერი''

      კომპანია შედგება ნარჩევი და კვალიფიციური ხელოსნებისაგან.

რომელთა გამოცდილებაც ხელს შეუწყობს მომხმარებლის და კომპანიის მუდმივ და

სტაბილურ თანამშრომლობას.

     ვთანამშრომლობთ როგორც ფიზიკურ ასევე იურიდიულ პირებთან.

 

თბილისსა და მის შემოგარენში, როგორც ერთჯერადად, ასევე აბონირების სიტემით.

   24/24


   : 2 11 00 23